Veur de wind is het windmolenproject vanInvesteren in veur de wind

Inwoners gemeente Dalfsen investeren sinds zaterdag in windmolenproject

Met een druk op de knop zette wethouder Andre Schuurman afgelopen zaterdag (19 september) om precies 12:00 uur een klein model windmolen in beweging, Die produceerde genoeg energie om een viertal lampjes te doen ontbranden. De Dalfser wethouder gaf hiermee het startsein voor het crowdfundingsprogramma voor de windmolens van Nieuwleusen Synergie.

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen nu zelf ook investeren in dit circa 12 miljoen kostende project. Dit kan via dit linkje naar deze site om te investeren. Daar lees je ook de tussenstand.

Het is de bedoeling om via deze actie de  begroting sluitend te maken met extra € 450.000 financiering. Investeren in windenergie is in Nieuwleusen op deze manier mogelijk door een lening te verstrekken met 5,3% (netto 4,5%) rente en een lineaire aflossing over 10 jaar. Het maximale investeringsbedrag per persoon bedraagt € 2.500.


Bekijk hier de video

Graafwerk van start

Graafwerk van start voor windmolens Nieuwleusen Synergie 

Investeren binnenkort mogelijk


Aan de Meentjesweg in Nieuwleusen is een loonbedrijf begonnen met het bouwrijp maken van het stuk grond waar één van de twee windmolens van het project ‘Veur de wind’ zal komen te staan. De tweede windmolen van de coöperatie Nieuwleusen Synergie komt iets verderop aan de Ebbenweg. Het maaiveld wordt deze maand op beide locaties afgegraven om ruimte voor de fundamenten te maken. Hierna kunnen de fybropalen worden geheid en gestort waarna de fundamenten worden gebouwd. Volgens de planning zijn deze werkzaamheden in november afgerond. Tegelijkertijd realiseert netwerkbeheerder Enexis de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, inclusief het zogenaamde inkoopstation. Dit werk is klaar in januari 2021.

Geproduceerd in Duitsland

De beide windmolens komen eind januari 2021 naar Nieuwleusen en leveren enkele maanden later, misschien al wel in maart, energie. Het Duitse Enercon, is producent en leverancier. Dit bedrijf heeft wereldwijd ruim 27.000 windturbines geïnstalleerd. Er werken meer dan 20.000 medewerkers waarvan ruim 6.000 in het servicenetwerk.

Elektriciteit voor 8.000 huishoudens

De beide molens die Nieuwleusen Synergie plaatst hebben ieder een vermogen van 4,2 MW en wekken ieder 13 miljoen kWh per jaar op (13.000 MWh). De twee molens leveren samen genoeg elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens.

Inwoners investeren zelf

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen financieel participeren in het project. Voor belangstellenden organiseert de coöperatie op dinsdag 15 september informatiebijeenkomsten in de Spil in Nieuwleusen (om 19.00 en 20.30 uur) en op donderdag 17 september in de Trefkoele+ in Dalfsen (om 20.00 uur). Van te voren aanmelden is vanwege corona verplicht via info@despilnieuwleusen.nl. Voor de bijeenkomst in de Trefkoele kan aanmelden via www.trefkoeleplus.nl Het is mogelijk om vanaf 19 september vanaf 12.00 uur in te schrijven om te investeren. Dit kan via een link op www.veurdewind.nl

Met de gemeente is afgesproken dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen de kans krijgen om te investeren en om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening. Tegelijkertijd profiteren deelnemers mee van de opbrengsten. Zij kunnen een lening verstrekken variërend van 250 tot maximaal 2.500 euro. Het rendement is 4,5% rente en het gaat om een lineaire aflossing over 10 jaar. Het maximale bedrag dat kan worden opgehaald onder de inwoners uit gemeente Dalfsen is € 450.000.

Informatiebijeenkomsten

Informatiebijeenkomsten over zelf participeren in "Veur de Wind"

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen financieel participeren in het windmolenproject. De coöperatie organiseert hierover op dinsdag 15 september een informatiebijeenkomst in de Spil in Nieuwleusen en op donderdag 17 september in de Trefkoele+ in Dalfsen. Het is de bedoeling om vanaf 19 september financiële participatie  open te stellen voor het windproject "Veur de Wind".

Voorbereidingen windmolenproject

Het windmolenproject ‘Veur de wind’ van Nieuwleusen Synergie draait wel door, ook in deze coronatijd. Dit meldt Rieks Voslamber, secretaris van het bestuur van de coöperatie: “Alle contracten zijn getekend. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de molens volgend jaar voor de zomer in bedrijf zijn en energie produceren”.

Informatiebijeenkomsten over investeren

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen financieel participeren in het project. Dat blijft ongewijzigd. Voor belangstellenden organiseert de coöperatie op dinsdag 15 september een informatiebijeenkomst in de Spil en op donderdag 17 september in de Trefkoele+ in Dalfsen. Mochten de informatiebijeenkomsten vanwege coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan start de coöperatie andere manieren om belangstellenden van informatie te voorzien. Het is de bedoeling om vervolgens vanaf 19 september financiële participatie open te stellen voor het windproject ‘Veur de Wind’.

De Coöperatie Nieuwleusen Synergie had al in maart informatiebijeenkomsten georganiseerd maar deze werden afgelast vanwege het Coronavirus.

Eerst informeren dan participeren

Het bestuur van de coöperatie heeft er voor gekozen om de financiële inschrijving niet eerder mogelijk te maken. Rieks Voslamber licht toe waarom besloten is om dit niet te doen: ‘We vinden het erg belangrijk dat belangstellenden alle informatie hebben en vragen hebben kunnen stellen voordat gekozen wordt om deel te nemen. Daarnaast willen we iedereen binnen de gemeente Dalfsen een gelijke kans bieden. De keus om eerst informatieavonden te houden en dan pas de inschrijfmogelijkheid open te zetten is hierop gebaseerd. We hopen dat er nu avonden in september kunnen plaatsvinden. Als dat niet kan, communiceren we de spelregels op een andere manier en geven we iedereen de mogelijkheid om op andere manieren alle informatie te verkrijgen’.

Veur de Wind

‘Veur de Wind’ is het duurzaamheidsproject dat bestaat uit de bouw van twee windturbines, dichtbij de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden. Met de gemeente is afgesproken dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen de kans krijgen om te investeren en om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening. Tegelijkertijd profiteren deelnemers mee van de opbrengsten. Zij kunnen een lening verstrekken variërend van 250 tot maximaal 2.500 euro. Het rendement is 4,5% rente en het gaat om een lineaire aflossing over 10 jaar.

Planning

Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2021 groene stroom te produceren. Naar verwachting kan in de herfst van 2020 met het bouwen van de molens worden begonnen.

De Coöperatie Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen.

Het gaat Nieuwleusen Synergie veur de wind

Na jaren van voorbereidingen kan de bouw van twee windmolens beginnen. Dit meldt de Coöperatie Nieuwleusen Synergie vandaag (27 februari 2020). De beide molens komen aan de Meentjesweg en de Ebbenweg. Ze sluiten aan op de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden.

Persbericht


Ook zelf financieel participeren ?

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen ook financieel participeren in het project. De campagne om hierop in te schrijven is echter tijdelijk opgeschort i.v.m. het coronavirus. De coöperatie hoopt met deze ‘crowdfunding’ een bedrag van ca. € 450.000 binnen te halen. Zodra het coronavirus het toelaat komen er informatiebijeenkomsten in de Spil in Nieuwleusen en in de Trefkoele+ in Dalfsen. Vervolgens zal op een nog vast te stellen datum de inschrijfmogelijkheid worden opengezet.

Het windmolenproject, met de toepasselijke naam ‘Veur de wind’, is een project van het lokaal energiebedrijf van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen.