Veur de wind is het windmolenproject van


Informatiebijeenkomsten
Informatiebijeenkomsten over zelf participeren in "Veur de Wind"

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen financieel participeren in het windmolenproject. De coöperatie organiseert hierover op dinsdag 15 september een informatiebijeenkomst in de Spil in Nieuwleusen en op donderdag 17 september in de Trefkoele+ in Dalfsen. Het is de bedoeling om vanaf 19 september financiële participatie  open te stellen voor het windproject "Veur de Wind".
Voorbereidingen windmolenproject
Het windmolenproject ‘Veur de wind’ van Nieuwleusen Synergie draait wel door, ook in deze coronatijd. Dit meldt Rieks Voslamber, secretaris van het bestuur van de coöperatie: “Alle contracten zijn getekend. Wij gaan er nog steeds vanuit dat de molens volgend jaar voor de zomer in bedrijf zijn en energie produceren”.

Informatiebijeenkomsten over investeren
Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen financieel participeren in het project. Dat blijft ongewijzigd. Voor belangstellenden organiseert de coöperatie op dinsdag 15 september een informatiebijeenkomst in de Spil en op donderdag 17 september in de Trefkoele+ in Dalfsen. Mochten de informatiebijeenkomsten vanwege coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan start de coöperatie andere manieren om belangstellenden van informatie te voorzien. Het is de bedoeling om vervolgens vanaf 19 september financiële participatie open te stellen voor het windproject ‘Veur de Wind’.
De Coöperatie Nieuwleusen Synergie had al in maart informatiebijeenkomsten georganiseerd maar deze werden afgelast vanwege het Coronavirus.

Eerst informeren dan participeren
Het bestuur van de coöperatie heeft er voor gekozen om de financiële inschrijving niet eerder mogelijk te maken. Rieks Voslamber licht toe waarom besloten is om dit niet te doen: ‘We vinden het erg belangrijk dat belangstellenden alle informatie hebben en vragen hebben kunnen stellen voordat gekozen wordt om deel te nemen. Daarnaast willen we iedereen binnen de gemeente Dalfsen een gelijke kans bieden. De keus om eerst informatieavonden te houden en dan pas de inschrijfmogelijkheid open te zetten is hierop gebaseerd. We hopen dat er nu avonden in september kunnen plaatsvinden. Als dat niet kan, communiceren we de spelregels op een andere manier en geven we iedereen de mogelijkheid om op andere manieren alle informatie te verkrijgen’.

Veur de Wind
‘Veur de Wind’ is het duurzaamheidsproject dat bestaat uit de bouw van twee windturbines, dichtbij de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden. Met de gemeente is afgesproken dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen de kans krijgen om te investeren en om een bijdrage te leveren aan een duurzame energievoorziening. Tegelijkertijd profiteren deelnemers mee van de opbrengsten. Zij kunnen een lening verstrekken variërend van 250 tot maximaal 2.500 euro. Het rendement is 4,5% rente en het gaat om een lineaire aflossing over 10 jaar.

Planning
Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2021 groene stroom te produceren. Naar verwachting kan in de herfst van 2020 met het bouwen van de molens worden begonnen.
De Coöperatie Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen.
Het gaat Nieuwleusen Synergie veur de wind
Na jaren van voorbereidingen kan de bouw van twee windmolens beginnen. Dit meldt de Coöperatie Nieuwleusen Synergie vandaag (27 februari 2020). De beide molens komen aan de Meentjesweg en de Ebbenweg. Ze sluiten aan op de bestaande windparken in Nieuwleusen-West en Tolhuislanden.

Persbericht

Ook zelf financieel participeren ?

Inwoners van de gemeente Dalfsen kunnen ook financieel participeren in het project. De campagne om hierop in te schrijven is echter tijdelijk opgeschort i.v.m. het coronavirus. De coöperatie hoopt met deze ‘crowdfunding’ een bedrag van ca. € 450.000 binnen te halen. Zodra het coronavirus het toelaat komen er informatiebijeenkomsten in de Spil in Nieuwleusen en in de Trefkoele+ in Dalfsen. Vervolgens zal op een nog vast te stellen datum de inschrijfmogelijkheid worden opengezet.

Voor informatie over financieel participeren en inschrijven klik hier

Het windmolenproject, met de toepasselijke naam ‘Veur de wind’, is een project van het lokaal energiebedrijf van de coöperatie Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie is in 2012 opgericht door een groep enthousiaste inwoners van Nieuwleusen. Het doel van Nieuwleusen Synergie is om het dorp Nieuwleusen leefbaar (en betaalbaar) te houden voor iedereen.