Veur de wind is het windmolenproject van

Video's en andere media
Bekijk hier video's van de bouw en van aandacht in diverse media.

De afgelopen tijd zijn er verschillende filmpjes op Youtube geplaatst waarin de activiteiten rond de bouw zijn te volgen. Ook is er op diverse plekken aandacht geweest voor de realisatie van het project van veurdewind. Een aantal van de filmpjes en links naar diverse media vindt u hier:De bouw van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie is met prachtige beelden op video vastgelegd.
Kijk maar eens.

Windmolens officieel overgedragen

Begin deze week vond de formele overdracht plaats van de twee windmolens van Nieuwleusen Synergie. Dat gebeurde tijdens een korte bijeenkomst bij de turbine aan de Meentjesweg, waar de verschillende partijen de overdracht bekrachtigden met hun handtekeningen. Hiermee is de bewonerscoöperatie Nieuwleusen Synergie officieel eigenaar geworden van de twee molens.


Voorzitter Rob Vogelzang plaatste namens Nieuwleusen Synergie zijn handtekening onder de diverse contracten. Peter Hol tekende namens Westenwind, het bedrijf waarmee vanaf het begin is samengewerkt aan de totstandkoming. Projectmanager Daniël Wolken tekende namens Enercon. De Nederlandse tak van dit Duitse bedrijf produceerde en leverde de windmolens. Met name dat laatste had eerder dit jaar nogal wat voeten in aarde, want het nachtelijke transport van de onderdelen, inclusief de ruim 80 meter lange vleugels, moest met speciale vrachtwagens plaatsvinden langs een route die hiervoor was ‘geprepareerd’. Windmatch, een onafhankelijke organisatie die initiatiefnemers bijstaat bij het realiseren van windenergieprojecten met duurzame rendementen, zorgde voor de kennis en begeleiding. Bene Perdok trad op als extern projectmanager.


Lokaal Energiebedrijf

Het windmolenproject Veur de wind is de afgelopen zes jaar ontwikkeld door de werkgroep Lokaal Energiebedrijf, een onderdeel van Nieuwleusen Synergie dat speciaal voor dit doel opgetuigd is. De windmolens zijn er in hun huidige vorm gekomen in overleg met de omwonenden en de gemeente Dalfsen. Het is een bijzonder project, omdat de onvermijdelijkheid van de plaatsing van nog eens twee windmolens door Nieuwleusen Synergie werd aangegrepen om de financiële opbrengsten ten goede te laten komen aan de omwonenden en de inwoners van het dorp Nieuwleusen. 

Het gaat dan om de opbrengsten van de levering van stroom aan het netwerk. Deze opbrengsten worden met name besteed aan sociale en maatschappelijke initiatieven in de gemeente, die rechtstreeks bijdragen aan de leefbaarheid van Nieuwleusen. Ook nu al schenkt Nieuwleusen Synergie regelmatig bijdragen aan sociale en maatschappelijke initiatieven. De verwachting is dat deze schenkingen in aantal zullen toenemen en hoger zullen uitvallen naarmate de energie van de windmolens in de verdere toekomst meer gaat opleveren. Wel zijn de opbrengsten mede afhankelijk van hoe hard het waait en ook van de prijsontwikkeling van energie. 


Groene stroom

De beide molens, waarvan onlangs de stroomproductie is gestart, zullen samen ongeveer 26.000.000 kWh per jaar gaan produceren. Dit is genoeg voor ongeveer 8000 huishoudens. De realisatie vergde in totaal ruim 12 miljoen euro. Dit bedrag werd deels bijeengebracht uit eigen vermogen van de coöperatie, een investering door Waterschap Drents Overijsselse Delta en een bankfinanciering. De begroting kwam rond door 450.000 euro op te halen bij inwoners, die straks kunnen meeprofiteren van de windturbines. 

De groene stroom die de windmolens produceren, wordt geleverd aan Greenchoice. Meer informatie staat op de website www.veurdewind.nl. Op deze website staat ook een linkje naar de video ‘Veur de wind’. In deze video is prachtig in beeld gebracht hoe de molens zijn gebouwd. Meer informatie over de coöperatie is te vinden op www.nieuwleusensynergie.nl

De molens staan er

Er is veel belangstelling voor onze windmolenlocaties aan de Meentjesweg en aan de Ebbenweg. Veel Nieuwleusenaren hebben er al een kijkje genomen. Dat is niet zo verassend, hoor. Het resultaat van enkele maanden bouwen mag er zijn. Beide windmolens van Nieuwleusen Synergie zijn inmiddels opgebouwd, ondanks de sterke wind van de afgelopen weken. Deze maakte het werken op hoogte er niet gemakkelijker op. 

In de komende periode worden alle aansluitingen gemaakt en worden er diverse tests uitgevoerd. Dan zullen de molens ook voor het eerst gaan draaien.  Als de testen achter de rug zijn, gaan de molens stroom leveren.


De wieken zitten er op

Op de helft

Drie stuks bevestigd. Er liggen aan de Ebbenweg nog drie wieken voor de andere windmolen van "veurdewind".

Eerste onderdelen de lucht in

In de afgelopen weken zijn veel onderdelen van de windmolens op de beide locaties gearriveerd. Op bouwlocatie Meentjesweg is ook op afstand de voortgang goed te zien.Ook wieken op locatie

Ook het transport van de (6) wieken is van start gegaan. Het leverde indrukwekkende beelden op. En ook op de bouwlocaties zelf nemen de activiteiten toe.

Bekijk de video


Eerste onderdelen gearriveerd

De eerste onderdelen van de beide windmolens zijn in Nieuwleusen gearriveerd. Delen van de beide masten werden met zwaar transport aangevoerd.  Eenmaal aangekomen vervoeren de vrachtwagens de onderdelen over vele rijplaten. In de loop van volgende week wordt de hoofdkraan opgesteld die de onderdelen van de eerste windturbine op hun plaats brengt.


Binnenkort komen de molens

De twee windmolens gaan binnenkort getransporteerd worden naar de locatie aan de Ebbenweg en de Meentjesweg. De meeste onderdelen worden per boot naar Moerdijk gebracht en vandaar zullen ze met zwaar transport naar Nieuwleusen komen. Dit zal een spectaculair geheel worden. De langste onderdelen (de 6 wieken) zijn meer dan 60 meter!!


Om het mogelijk te maken dat de zware en lange onderdelen op de plek kunnen komen zullen er her en der aanpassingen plaatsvinden. Op bijgaande foto is te zien dat er aan het Westeinde een tijdelijke aanpassing is gedaan om manoeuvreerruimte te creëren voor het transport.


Beton is gestort

Na het heien van de funderingsgaten en het aanbrengen van al het bewapeningsstaal is nu ook het beton gestort. Voor elke molen is een dag gereden om alle benodigde beton aan te voeren.

De funderingsgaten zijn gevuld en de ankerkooi is ook helemaal volgestort met beton. Deze constructie moet er voor zorgen dat de molens straks stevig staan, ook in de heftigste storm.Veel staal

Voor de bouw van de twee windmolens aan de Meentjesweg en Ebbenweg in Nieuwleusen wordt er 100 ton aan staal gevlochten, rondom de ankerkooi. De putbaas vertelde dat het dikste wapeningsstaal dat in de voet verwerkt wordt in de voet ongeveer 26 mm ‘rond’ is. De ankerkooi verbindt beton en metalen vlechtwerk in de fundatie én de windmolen. Betonvlechters maken met metalen staven en staaldraad een oersterk vlechtwerk tussen heipalen en ankerkooi.